Domeny .am

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .am


Spis treści

Armenia Armenia
IDN: Nie
Okres rejestracji: 1 rok
Kwarantanna: Tak
Odnowienie z kwarantanny: Tak
Odnowienie domeny: 2 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: w czasie rzeczywistym
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: 12 do 24 godzin
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.AM to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Armenii.

Możliwość rejestracji

Domeny .am są dostępne dla wszystkich. Ze względu na swoje rozszerzenie, domena .am zaliczana jest do tzw. domen medialnych.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .am należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .am następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .am Domeny .am rejestrowane są na okres 1 roku. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Ograniczenia

Brak

Wsparcie IDN

Nie,

Zmiana właściciela

Cesja - zmiana właściciela jest operacją odpłatną. Po zmianie właściciela naliczany jest nowy okres rejestracji domeny.

Odnowienie

Odnowić domenę .am można tylko na 1 rok. Odnowienie następuje po otrzymaniu opłaty. Decyzja o tym, czy domena będzie odnawiana, a więc czy dokonać opłaty za odnowienie, musi zostać podjęta maksymalnie na 7 dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji domeny. Proszę pamiętać o tym, że zawsze decyduje data zaksięgowania opłaty na naszym koncie bankowym, a wpłaty dokonywane przelewem bankowym są księgowane w określonych godzinach tylko w dni robocze (wpłaty wykonywane na naszej stronie online w systemie Paypal oraz Przelewy24 są księgowane automatyczne).

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną jest operacją płatną. W celu przeniesienia domeny do naszego systemu prosimy o kontakt.