Domeny .asia

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .asia


Spis treści

.asia
IDN: Nie
Okres rejestracji: 1 - 10 lat
Kwarantanna: 44 dni
Odnowienie z kwarantanny: Tak
Odnowienie domeny: w dniu wygaśnięcia
System rejestracji: w czasie rzeczywistym
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: na bieżąco
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

Domena .asia to oficjalna domena Azji. Jest jedną wspólną domeną dla wszystkich państw strefy azjatyckiej, od Cypru, poprzez Turcję, państwa Bliskiego Wschodu, Indie, Chiny, aż po Japonię i Australię.

Możliwość rejestracji

Domena .asia dostępna jest dla mieszkańców Azji oraz firm prowadzących na tym terenie legalną działalność.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .asia należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazw w domenach .asia następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .asia Domeny .asia rejestrowane są na okres od 1 roku do 10 lat. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

W momencie rejestracji należy w formularzu rejestracyjnym wybrać opcję "Lokalny przedstawiciel na terenie Azji"

Ograniczenia

Rejestr domen .asia wymaga aby jeden z kontaktów w domenie (właściciel, administrator, płatnik lub opiekun techniczny) był mieszkańcem strefy azjatyckiej lub prowadził na tym terenie działaność gospodarczą. Jeżeli ktoś nie posiada takiego przedstawiciela, zapewniamy legalny kontakt administracyjny na terenie strefy azjatyckiej, zgodnie z wymaganiami dotAsia dotyczącymi rejestracji domen .asia

Wsparcie IDN

W chwili obecnej nie ma możliwości rejestracji domen IDN.

Zmiana właściciela

Cesja - zmiana właściciela jest możliwa w panelu administracyjnym domeny. Nie ma żadnych dodatkowych warunków przy zmianie właściciela. Po wykonaniu zmiany w panelu prosimy o przesłanie do nas na ten temat informacji.

Odnowienie

Odnowić domenę można na okres od 1 do 9 lat. Odnowienie może zostać wykonane w każdej chwili na dowolnie wybrany okres, jednakże okres rejestracji od dnia odnowienia nie może być dłuższy niż 10 lat.

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną jest operacją płatną. Wnoszona opłata jest opłatą za odnowienie domeny na okres 1 roku licząc od daty wygaśnięcia aktualnej rejestracji.

Przeniesienie - transfer do nas należy rozpocząć od wpisania nazwy przenoszonej domeny na stronie Transfer

Przenosić domenę może tylko jej właściciel. Przed rozpoczęciem procesu transferu prosimy upewnić się, że Państwa dane są wpisane w Administrative Contact. Następnie należy upewnić się że adres email w Administrative Contact jest poprawny, domena nie jest zablokowana, a dane w WHOIS są widoczne. Do wykonania transferu niezbędny jest kod autoryzacyjny, który należy uzyskać u aktualnego rejestratora.