Domeny .bg

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .bg


Spis treści

Bułgaria Bułgaria
IDN: Nie
Okres rejestracji: 1 rok
Kwarantanna: Nie
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 7 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: po zatwierdzeniu wniosku przez rejestr
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: -
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.BG to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Bułgarii.

Możliwość rejestracji

Domena dostępna bez ograniczeń dla wszystkich firm i osób prywatnych.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .bg należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .bg następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .bg Domeny .bg rejestrowane są na okres 1 roku. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

W celu dokończenia rejestracji, właściciel musi podpisać wniosek o rejestrację domeny. Rejestracja nie będzie zakceptowana przez rejestr, jeśli dokument nie zostanie przedstawiony. Odpowiedni formularz zostanie dostarczony do rejestrującego po otrzymaniu opłaty.

Ograniczenia

Domeny .bg mogą zarejestrować tylko osoby prywatne lub firmy, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej

Wsparcie IDN

Nie

Zmiana właściciela

Nie ma możliwości zmiany właściciela domeny.

Odnowienie

Domeny .bg można odnowić tylko na okres 1 roku. Odnowienie następuje po otrzymaniu opłaty. Decyzja o tym, czy domena będzie odnawiana, a więc czy dokonać opłaty za odnowienie, musi zostać podjęta maksymalnie na 7 dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji domeny. Proszę pamiętać o tym, że zawsze decyduje data zaksięgowania opłaty na naszym koncie bankowym, a wpłaty dokonywane przelewem bankowym są księgowane w określonych godzinach tylko w dni robocze (wpłaty wykonywane na naszej stronie online w systemie Paypal oraz Przelewy24 są księgowane automatyczne).

Transfer

W tej chwili brak możliwości transferu domen .bg do naszego systemu.