Domeny .cn

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny chińskie .cn


Spis treści

Chiny Chiny
IDN: Tak
Okres rejestracji: 1 - 5 lat
Kwarantanna: 15 dni
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 7 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: w czasie rzeczywistym
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: na bieżąco
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.CN to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Chin.

Możliwość rejestracji

Domeny .cn są dostępne tylko dla podmiotów gospodarczych.

Domeny nie są dostępne dla osób prywatnych

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .cn należy przestrzegać następujących zasad:

 • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
 • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
 • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
 • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
 • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazw w domenach .cn następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .cn

Domeny .cn rejestrowane są na okres od 1 roku do 5 lat. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Rejestracja domen wymaga przesłania kilku dokumentów. Dokumenty muszą być przesłane (za naszym pośrednictwem) w ciągu 3 dni od momentu zainicjowana rejestracji. Dwa dokumenty generujemy automatycznie po zainicjowaniu rejestracji i przesyłamy mailem do osoby rejestrującej domenę. Dokumenty te należy podpisać i wraz z kopią wpisu do rejestru KRS lub wpisu do ewidencji DG, przesyłane są do nas. Osoba która jest wpisana obok nazwy firmy jako rejestrująca domenę, przsyła do nas zeskanowany dokument tożsamości (paszport lub D.O). Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie spowoduje uchylenie rejestracji domeny.

CNNIC dokona przeglądu dokumentów, które może trwać do 3 dni. CNNIC będzie kontrolować każdy złożony dokument. Do momentu zaakceptowania domeny przez CNNIC, domena pozostaje w stanie oczekującym na rejestrację.


Ograniczenia

Domeny .cn są dostępne tylko dla firm, osoba prywatna nie ma możliwości rejestracji domeny.

Rejestrujący domenę musi spełniać Ogólne Warunki Rejestracji Domen zawarte w regulacjach:


Rejestrujący nie może zarejestrować lub korzystać z nazwy domeny, która jest uważana przez CNNIC:

 • za sprzeczną z podstawowymi zasadami obowiązującymi w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej,
 • za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, wyciek tajemnicy państwowej, zamierza obalić rząd, zakłóca integralności państwa,
 • za zmierzanie do dyskryminacji między obywatelami różnych państw lub zakłóca solidarność narodową w ChRL,
 • za rozpowszechnianie pornografii, treści obscenicznych, hazardu, przemocy, zabójstwa, terroru lub innych przestępstw w ChRL,
 • za zniewagę lub zniesławienie i narusza cudze prawa i interesy w ChRL,
 • za podejmowanie wszelkich innych działaniań zakazanych prawem, zasadami i przepisami administracyjnymi ChRL.


Wsparcie IDN

Istnieje możliwość rejestracji domen .cn jako IDN tylko z chińskimi znakami.

Zmiana właściciela

Zmiana właściciela domeny lub zmiana danych właściciela wiąże się z takimi samymi czynnościami jak przy rejestracji domeny.

Odnowienie

Domeny .cn można odnowić na okres od 1 roku do 4 lat. Odnowienie następuje po otrzymaniu opłaty. Decyzja o tym, czy domena będzie odnawiana, a więc czy dokonać opłaty za odnowienie, musi zostać podjęta maksymalnie na 7 dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji domeny. Proszę pamiętać o tym, że zawsze decyduje data zaksięgowania opłaty na naszym koncie bankowym, a wpłaty dokonywane przelewem bankowym są księgowane w określonych godzinach tylko w dni robocze (wpłaty wykonywane na naszej stronie online w systemie Paypal oraz Przelewy24 są księgowane automatyczne).

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną jest operacją płatną. Wnoszona opłata jest opłatą za odnowienie domeny na okres 1 roku licząc od daty wygaśnięcia aktualnej rejestracji.

Przeniesienie - transfer do nas należy rozpocząć od wpisania nazwy przenoszonej domeny na stronie Transfer

Przenosić domenę może tylko jej właściciel. Przed rozpoczęciem procesu transferu prosimy upewnić się, że Państwa dane są wpisane w Administrative Contact. Następnie należy upewnić się że adres email w Administrative Contact jest poprawny, domena nie jest zablokowana, a dane w WHOIS są widoczne. Do wykonania transferu niezbędny jest kod autoryzacyjny, który należy uzyskać u aktualnego rejestratora.