Domeny .co.il

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .co.il


Spis treści

Izrael Izrael
IDN: Nie
Okres rejestracji: 1, 2 lata
Kwarantanna: Nie
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 1 dzień przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: -
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: -
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.IL to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Izraela.

Możliwość rejestracji

Rejestrować można tylko nazwy w domenach .co.il oraz .org.il

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .co.il należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazw w domenach .co.il oraz .org.il następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .il

Domeny .co.il oraz .org.il rejestrowane są na okres 1 roku lub 2 lat. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Jeżeli domena rejestrowana jest przez firmę musi zostać podana forma prawna firmy (np. Sp. z o.o.)

Ograniczenia

Brak

Wsparcie IDN

Brak możliwości rejestracji domen .il jako IDN.

Zmiana właściciela

W domenach .il nie ma możliwości zmiany właściciela domeny.

Odnowienie

Domeny .co.il oraz org.il można odnowić na okres 1 roku lub 2 lat. Odnowienie następuje po otrzymaniu opłaty. Decyzja o tym, czy domena będzie odnawiana, a więc czy dokonać opłaty za odnowienie, musi zostać podjęta maksymalnie na 2 dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji domeny. Proszę pamiętać o tym, że zawsze decyduje data zaksięgowania opłaty na naszym koncie bankowym, a wpłaty dokonywane przelewem bankowym są księgowane w określonych godzinach tylko w dni robocze (wpłaty wykonywane na naszej stronie online w systemie Paypal oraz Przelewy24 są księgowane automatyczne).

Transfer

Transfer domen .il nie jest możliwy