Domeny .cy

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .cy


Spis treści

Cypr Cypr
IDN: Nie
Okres rejestracji: 1 rok
Kwarantanna: Nie
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 7 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: po zatwierdzeniu wniosku przez rejestr
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: -
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.CY to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Cypru.

Możliwość rejestracji

Dostępna do rejestracji jest tylko domena trzeciego poziomu .com.cy

Możliwość rejestracji domeny .com.cy istnieje tylko dla osob prywatnych, zamieszkałych na Cyprze, które ukończyły 18 lat (jedna domena na osobę) oraz dla firm zarejestrowanych na Cyprze (maksymalnie jeden podmiot może zarejestrować 10 domen).

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .com.cy należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .cy następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .cy

Domeny .com.cy rejestrowane są na okres 1 roku. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Ograniczenia

Możliwość rejestracji domeny .com.cy istnieje tylko dla osob prywatnych, zamieszkałych na Cyprze, które ukończyły 18 lat (jedna domena na osobę) oraz dla firm zarejestrowanych na Cyprze (maksymalnie jeden podmiot może zarejestrować 10 domen).

W celu zakończenia rejestracji, właściciel musi podpisać wniosek o rejestrację domeny. Rejestracja nie będzie zakceptowana przez rejestr, jeśli dokument nie zostanie przedstawiony. Odpowiedni formularz zostanie dostarczony do rejestrującego po otrzymaniu opłaty. Oprócz wniosku rejestrujący musi przedstawić dodatkowe dokumenty: kopia dokumentu tożsamości przez osoby prywatne, zaświadczenie o rejestracji przez firmy.

Wsparcie IDN

Nie

Zmiana właściciela

W celu zmiany własciciela domeny prosimy o kontakt

Odnowienie

Odnowić domenę można na 1 rok. Odnowienie domeny musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem wygaśnięcia.

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną jest operacją bezpłatną.

Przeniesienie - transfer do nas należy rozpocząć od wpisania nazwy przenoszonej domeny na stronie Transfer