Domeny .dk

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny duńskie .dk


Spis treści

Dania Dania
IDN: Tak
Okres rejestracji: 1 rok
Kwarantanna: Nie
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 12 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: półautomatyczny
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: 7 razy w ciągu dnia
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.DK to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Danii.

Możliwość rejestracji

Domena .dk jest dostępna dla wszystkich

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .dk należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 1 znak,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazw w domenach .dk następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .dk

Rejestr domen .dk wymaga, aby serwery DNS, wpisane w domenie były zarejestrowane w ich bazie serwerów DNS. Przed przystąpieniem do rejestracji należy więc sprawdzić na stronie rejestru czy wpisywane w domenie serwery DNS są zarejestrowane. Zarejestrowany musi być każdy serwer DNS. W przypadku gdy serwery DNS nie są zweryfikowane, można je zarejestrować tutaj. Rejestracji serwerów DNS dokonuje administrator serwera.

Domeny .dk rejestrowane są tylko na 1 rok. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy. W formularzu zamówieniowym domeny należy wpisać numer NIP.

Po zarejestrowaniu domeny, rejestr wysyła do właściciela domeny maila zawierajacego informacje i instrukcje dotyczące aktywacji domeny. Domena musi być aktywowana w ciągu 90 dni od daty rejestracji W mailu zawarty będzie tzw Pincode oraz User ID. Po otrzymaniu maila należy wykonać następujące czynności:

  • Przejść na stronę http://dk-hostmaster.dk/
  • Zalogować sie wpisując otrzymany w mailu "User ID" (Bruger-id) oraz "Pincode" (Pinkode)
  • Kliknąć na nazwę zarejestrowanej domeny
  • Jeżeli wpisane dane są prawidłowe należy odszukać i kliknąć link "aktiver domanenavnet"
  • Powtórnie wpisać otrzymany Pincode oraz User ID

Przed aktywacją domeny, domena jest niewidoczna w sieci i nie można w domenie dokonywać zmiany serwerów DNS.


Uwaga Domena musi być aktywowana w ciągu 90 dni od daty rejestracji. Brak aktywacji domeny, spowoduje jej usunięcie z rejestru, bez zwrotu kosztów rejestracji

Ograniczenia

Brak

Wsparcie IDN

Domeny .dk można rejestrować z duńskimi znakami ä, ö, ü, é

Zmiana właściciela

Zmiana właściciela domeny jest możliwa tylko na stronach rejestru.

Odnowienie

Domeny .dk można odnowić na 1 rok. Odnowienie następuje po otrzymaniu opłaty. Decyzja o tym, czy domena będzie odnawiana, a więc czy dokonać opłaty za odnowienie, musi zostać podjęta maksymalnie na 12 dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji domeny. Proszę pamiętać o tym, że zawsze decyduje data zaksięgowania opłaty na naszym koncie bankowym, a wpłaty dokonywane przelewem bankowym są księgowane w określonych godzinach tylko w dni robocze (wpłaty wykonywane na naszej stronie online w systemie Paypal oraz Przelewy24 są księgowane automatyczne).

Domeny .dk nie odnowione w terminie, są usuwane z rejestru.

Transfer

Transfer domen .dk do naszego systemu nie jest w tej chwili możliwy.