Domeny .ee

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .ee


Spis treści

Estonia Estonia
IDN: Nie
Okres rejestracji: 1 rok
Kwarantanna: Nie
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 7 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: po zatwierdzeniu wniosku
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: -
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.EE to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Estonii.

Możliwość rejestracji

Do rejestracji dla wszystkich firm i osób prywatnych dostępne są nazwy w domenie .ee oraz .com.ee.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .ee oraz .com.ee należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków


Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .ee następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .ee Domeny .ee oraz .com.ee rejestrowane są na okres 1 roku. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Zgodnie zasadami rejestracji domen .ee kontaktem administracyjnym może być tylko obywatel Republiki Estońskiej z estońskim numerem identyfikacyjnym. Jeżeli firma lub osoba rejestrująca domenę takiego kontaktu nie posiada, zapewniamy w pełni legalny kontakt administracyjny z Estonii.

Ograniczenia

Brak

Wsparcie IDN

Nie

Zmiana właściciela

Zmiana własciciela domeny .ee oraz .com.ee jest operacją odpłatną.

Odnowienie

Domeny .ee można odnowić tylko na okres 1 roku. Odnowienie następuje po otrzymaniu opłaty. Decyzja o tym, czy domena będzie odnawiana, a więc czy dokonać opłaty za odnowienie, musi zostać podjęta maksymalnie na 7 dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji domeny. Proszę pamiętać o tym, że zawsze decyduje data zaksięgowania opłaty na naszym koncie bankowym, a wpłaty dokonywane przelewem bankowym są księgowane w określonych godzinach tylko w dni robocze (wpłaty wykonywane na naszej stronie online w systemie Paypal oraz Przelewy24 są księgowane automatyczne).

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną jest operacją bezpłatną, ponieważ operacja ta nie obejmuje odnowienie domeny.

Przeniesienie - transfer do nas należy rozpocząć od wpisania nazwy przenoszonej domeny na stronie Transfer. Do wykonania transferu niezbędny jest kod autoryzacyjny, który należy uzyskać u aktualnego rejestratora.

Przeniesienie domeny należy wykonać najpóźniej na 21 dni dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji. Po przeniesieniu data rejestracji domeny nie ulega zmianie.