Domeny .eu

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .eu


Spis treści

.eu
IDN: Tak
Okres rejestracji: od 1 roku do 10 lat
Kwarantanna: 40 dni
Odnowienie z kwarantanny: dodatkowa opłata
Odnowienie domeny: 2 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: w czasie rzeczywistym
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: na bieżąco
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.EU uznawana za domenę globalną, jest domeną najwyższego poziomu Unii Europejskiej

Możliwość rejestracji

Domeny .eu może zarejestrować każda firma lub organizacja z siedzibą na terenie Unii Europejskiej oraz każda osoba prywatna mieszkająca w UE.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .eu należy przestrzegać następujących zasad:

 • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
 • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
 • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
 • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
 • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazw w domenach .eu następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .eu W momencie rejestracji należy wybrać język, jakim posługuje się właściciel domeny. Domeny .eu rejestrowane są tylko na 1 rok. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Ograniczenia

Domeny .eu może zarejestrować każda firma lub organizacja z siedzibą na terenie Unii Europejskiej oraz każda osoba prywatna mieszkająca w UE. Decydującym kryterium jest adres zamieszkania lub adres firmy, a nie narodowość czy też pochodzenie.

Wsparcie IDN

W domenie .eu można rejestrować nazwy zawierające znaki narodowe. Pełną listę znaków dopuszczonych do rejestracji można znaleźć na stronie Eurid

Zmiana właściciela

Rejestrując domenę .eu, rejestrujący otrzymuje od EURID (rejestr domen .eu) prawo do posługiwania sie rejestrowaną nazwą w domenie .eu za które wnosi się określoną opłatę. Zmiana właściciela to przyznanie praw do posługiwania się daną nazwą przez nowy podmiot. Dlatego też każda zmiana właściciela wymaga wniesienia opłaty, tak jak rejestrację nowej nazwy. Zmiana nazwy firmy, czy też zmiana imienia i nazwiska jest uznawana za zmianę właściciela. Procedura cesji - zmiany właściciela:

 • właściciel domeny musi przesłać do nas pełne dane nowego właściciela,
 • procedura cesji zostaje uruchomiona w momencie otrzymania stosownej opłaty,
 • EURID zarówno do obecnego, jak i do przyszłego właściciela przesyła wiadomość e-mail z zapytaniem, czy chcą dokonać cesji. Aby potwierdzić cesję, należy kliknąć przesłane łącze,
 • strony mają 7 dni na potwierdzenie cesji za pomocą przesłanego łącza,
 • po upływie 7 dni potwierdzenie cesji jest możliwe tylko za pomocą faksu,
 • jeśli żadna strona nie dokona lub tylko jedna ze stron dokona w tym czasie potwierdzenia, cesja wygaśnie. Jeśli obie strony potwierdzą cesję, zostanie ona zatwierdzona,
 • po potwierdzeniu EURid uaktualni bazę danych WHOIS. Dla nowego właściciela rozpoczyna się nowy okres abonamentowy.

Odnowienie

Domeny .eu można odnowić na okres od 1 roku do 9 lat. Odnowienie następuje po otrzymaniu opłaty. Decyzja o tym, czy domena będzie odnawiana, a więc czy dokonać opłaty za odnowienie, musi zostać podjęta maksymalnie na 2 dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji domeny. Proszę pamiętać o tym, że zawsze decyduje data zaksięgowania opłaty na naszym koncie bankowym, a wpłaty dokonywane przelewem bankowym są księgowane w określonych godzinach tylko w dni robocze (wpłaty wykonywane na naszej stronie online w systemie Paypal oraz Przelewy24 są księgowane automatyczne).

Domeny .eu nie odnowione w terminie, są usuwane przez EURID (są niewidoczne w sieci) i przez okres 40 dni są objęte tzw kwarantanną. Odnowienie domeny z kwarantanny wymaga wniesienia dodatkowej opłaty. Po upływie okresu kwarantanny nazwy domen są zwalniane i mogą zostać zarejestrowane przez dowolną osobę na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną zgodnie z zasadami EURID jest operacją płatną. Wnoszona opłata jest opłatą za rejestrację domeny na okres 1 roku licząc od daty zakończenia procesu transferu. Do wykonania transferu niezbędny jest kod autoryzacyjny, który należy uzyskać u aktualnego rejestratora.

Przeniesienie - transfer do nas należy rozpocząć od wpisania nazwy przenoszonej domeny na stronie Transfer