Domeny .fi

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .fi


Spis treści

Finlandia Finlandia
IDN: Tak
Okres rejestracji: 1 rok
Kwarantanna: Nie
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 7 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: po zatwierdzeniu wniosku przez rejestr
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: -
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.FI to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Finladii.

Możliwość rejestracji

Domena .fi dostępna jest dla firm i organizacji wpisanych do fińskiego Rejestru Handlowego, Rejestru Stowarzyszeń lub Rejestru Fundacji oraz posiadających swoją siedzibę na terytorium Finlandii. Nazwa domeny musi pokrywać sie z nazwą firmy.

Osoby prywatne mogą zarejestrować domenę z nazwą swojego imienia i nazwiska, muszą mieć ukończone 15 lat, posiadać fiński numer identyfikacyjny oraz zamieszkiwać na terytorium Finlandii.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .fi należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .fi następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .fi

Domeny .fi rejestrowane są na okres 1 roku. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Ograniczenia

Domena .fi dostępna jest dla firm i organizacji wpisanych do fińskiego Rejestru Handlowego, Rejestru Stowarzyszeń lub Rejestru Fundacji oraz posiadających swoją siedzibę na terytorium Finlandii. Nazwa domeny musi pokrywać sie z nazwą firmy.

Osoby prywatne mogą zarejestrować domenę z nazwą swojego imienia i nazwiska, muszą mieć ukończone 15 lat, posiadać fiński numer identyfikacyjny oraz zamieszkiwać na terytorium Finlandii.

Wsparcie IDN

Tak, ze znakami a, ä, ö,

Zmiana właściciela

W celu zmiany własciciela domeny prosimy o kontakt

Odnowienie

Odnowienie domeny musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem wygaśnięcia.

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną jest operacją bezpłatną.

Przeniesienie - transfer do nas należy rozpocząć od wpisania nazwy przenoszonej domeny na stronie Transfer