Domeny .hu

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny węgierskie .hu


Spis treści

Węgry Węgry
IDN: Tak
Okres rejestracji: tylko 2 lata
Kwarantanna: Nie
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 8 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: 10 dni
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: 3 razy dziennie
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.HU to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Węgier.

Możliwość rejestracji

Domena .hu są dostępne dla osób prywatnych oraz firm z Unii Europejskiej.

Wymagany jest lokalny kontakt administracyjny na terenie Węgier, w przypadku jego braku zapewniamy bezpłatną usługę tzw. powiernictwa.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .hn należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .hu następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .hu

Domeny .hu rejestrowane są tylko na okres 2 lat. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Po otrzymaniu opłaty, przesyłamy do rejestrującego domenę formularze, które należy dokładnie wypełnić i odesłać.

W momencie rejestracji, rejestr umieszcza domenę na okres 8 dni na publicznie dostępnej liście domen oczekujących na rejestrację. Lista dostępna jest na stronach rejestru nic.hu. W tym czasie domena posiada status "REQUESTED". W przypadku braku sprzeciwu innych podmiotów odnośnie rejestrowanej nazwy, domena jest w ciągu 2 dni rejestrowana.

W momencie rejestracji domena musi być poprawnie wpisana na podawanych serwerach DNS oraz musi być utworzony adres mailowy postmaster@nazwa_domeny (adres może działać na zasadzie przekierowania).

Ograniczenia

Domena .hu są dostępne dla osób prywatnych oraz firm z Unii Europejskiej.

Wymagany jest lokalny kontakt administracyjny na terenie Węgier, w przypadku jego braku zapewniamy bezpłatną usługę tzw. powiernictwa.


Wsparcie IDN

Tak

Zmiana właściciela

Zmiana własciciela domeny nie jest możliwa

Odnowienie

Domena może być odnowiona na okres 2 lat.

Transfer

Transfer domen .hu do naszego systemu nie jest w tej chwili możliwy.