Domeny .lu

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .lu


Spis treści

Luksemburg Luksemburg
IDN: Tak
Okres rejestracji: 1 rok
Kwarantanna: -
Odnowienie z kwarantanny: Nie
Odnowienie domeny: 2 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: w czasie rzeczywistym
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: 24 godz.
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.LU to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Możliwość rejestracji

Domena .lu dostępna jest dla wszystkich firm oraz osób prywatnych bez żadnych ograniczeń.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .lu należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

W momencie rejestracji domena musi być poprawnie skonfigurowana na podawanych serwerach DNS. Poprawność wpisow domeny można sprawdzić na stronie rejestru. Jeżeli wpisy na serwerach DNS nie będą poprawne, domena nie zostanie zarejestrowana.

Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .lu następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .lu

Domeny .lu rejestrowane są tylko na okres 1. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Ograniczenia

Brak

Wsparcie IDN

Tak, dozwolone znaki: ä,ö,ü,à,â,æ,ç,è,é,ê,ë,î,ï,ô,ù,û, oraz œ

Zmiana właściciela

W sprawie zmiany własciciela domeny prosimy o kontakt

Odnowienie

Domeny .lu można odnowić na 1 rok.

Transfer

W przypadku transferu, rejestr pobiera opłatę za każdy wniosek transferu, która nie podlega zwrotowi. Oznacza to, że jeżeli transfer nie zostanie z róznych względów zakończony pomyślnie, klient nie otrzyma zwrotu wniesionej opłaty. Każda nastepna próba transferu wymaga wniesienia ponownej opłaty.