Domeny .lv

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny .lv


Spis treści

Łotwa Łotwa
IDN: Nie
Okres rejestracji: od 1 do 5 lat
Kwarantanna: 30 dni
Odnowienie z kwarantanny: Tak
Odnowienie domeny: 7 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: po zatwierdzeniu wniosku przez rejestr (w ciągu 3 dni)
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: -
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.LV to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Łotwy.

Możliwość rejestracji

Do rejestracji dla wszystkich firm i osób prywatnych są nazwy w domenie .lv oraz .com.lv.

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .lv oraz .com.lv należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków


Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .lv następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .lv

Domeny .lv oraz .com.lv rejestrowane są na okres od 1 roku do 5 lat. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Ograniczenia

Rejestrowana nazwa domeny nie może być:

  • nazwą miejscowości lub obiektu geograficznego. Nazwy miast, wsi i parafii, mogą być używane tylko przez samorządy,
  • nazwiskiem osoby na Łotwie

Wsparcie IDN

Nie

Zmiana właściciela

Zmiana własciciela domeny .lv oraz .com.lv jest operacją odpłatną.

Odnowienie

Domeny .lv oraz .com.lv można odnowić tylko na okres 1 roku. Odnowienie następuje po otrzymaniu opłaty. Decyzja o tym, czy domena będzie odnawiana, a więc czy dokonać opłaty za odnowienie, musi zostać podjęta maksymalnie na 7 dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji domeny. Proszę pamiętać o tym, że zawsze decyduje data zaksięgowania opłaty na naszym koncie bankowym, a wpłaty dokonywane przelewem bankowym są księgowane w określonych godzinach tylko w dni robocze (wpłaty wykonywane na naszej stronie online w systemie Paypal oraz Przelewy24 są księgowane automatyczne).

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną jest operacją bezpłatną, ponieważ operacja ta nie obejmuje odnowienie domeny.

Przeniesienie - transfer do nas należy rozpocząć od wpisania nazwy przenoszonej domeny na stronie Transfer. Do wykonania transferu niezbędny jest kod autoryzacyjny, który należy uzyskać u aktualnego rejestratora.

Przeniesienie domeny należy wykonać najpóźniej na 21 dni dni przed terminem wygaśnięcia rejestracji. Po przeniesieniu data rejestracji domeny nie ulega zmianie.