Domeny .no

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny norweskie .no


Spis treści

Norwegia Norwegia
IDN: Tak
Okres rejestracji: 1 rok
Kwarantanna: Tak
Odnowienie z kwarantanny: Tak
Odnowienie domeny: 5 dni przed terminem wygaśnięcia
System rejestracji: po zatwierdzeniu wniosku przez rejestr
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: 5 min.
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

.NO to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Norwegi.

Możliwość rejestracji

Domena .no jest dostępna tylko dla firm i organizacji zarejestrowanych i majacych swoją siedzibę i w Norwegii (dla osób prywatnych dostępna jest tylko domena .priv.no). Liczba zarejestrowanych domen przez jedną firmę lub organizację jest ograniczona do 100 sztuk.

Rejestrująca domenę firma lub organizacja musi posiadać prwidłowy numer rejestracyjny zapisany w Brønnøysund Register Centre (Enhetsregisteret). Dane rejestrującego domenę muszą być zgodne z wpisami w Brønnøysundregistrene.

Domena .priv.no jest dostępna tylko dla osob prywatnych, ktore ukończyły 18 lat, zamieszkują w Norwegii oraz są zarejestrowane w krajowym rejestrze. Do rejestracji domeny należy otrzymać z krajowego rejestru osób swój numer identyfikacyjny. Należy to zrobić na stronie rejestru [klik]. Jedna osoba może zarejestrować maksymalnie 5 domen.

Bez żadnych ograniczeń dostępna do rejestracji jest domena .co.no

Zasady

Rejestrując nazwę w domenie .no należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

W momencie rejestracji domeny, wnioskodawca musi podpisać formularz zgłoszenia potwierdzające między innymi, że według najlepszej jego wiedzy, rejestracja i używanie nazwy nie narusza prawa innych firm, nie narusza prawa norweskiego w zakresie dyskryminacji, zniesławienia, pornografii lub w inny sposób. W formularzu oświadczenia wnioskodawca zgadza się, że w rejestr może wycofać przypisane nazwy domeny, gdy jest oczywiste, że zlecenie jest w sprzeczności z warunkami, które zostały wymienione lub z polityką nazwę domeny w jakikolwiek inny sposób.

Formularz do podpisu zostanie dostarczony po otrzymaniu opłaty za rejestrowaną domenę.

Serwery DNS wpisywane w domenie muszą być w momencie rejestracji domeny wstępnie skonfigurowane pod rejestrowaną domenę. Poprawność konfiguracji serwerów DNS można sprawdzić na stronie www.norid.no

Rejestracja

Rejestracja nazwy w domenie .no następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny .no

Domeny .no rejestrowane są na okres 1 roku. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Ograniczenia

Domena .no jest dostępna tylko dla firm i organizacji zarejestrowanych i majacych swoją siedzibę i w Norwegii (dla osób prywatnych dostępna jest tylko domena .priv.no).

Bez żadnych ograniczeń dostępna do rejestracji jest domena .co.no

Wsparcie IDN

Tak, dostępne znaki: á, à, ä, č, ç, đ, é, è, ê, ŋ, ń, ñ, ó, ò, ô, ö, š, ŧ, ü, ž, æ, ø, å

Zmiana właściciela

W sprawie zmiany właściciela domeny prosimy o kontakt

Odnowienie

Domeny .no mogą zostać odnowione na okres 1 roku

Transfer

Transfer domen .no jest bezpłatny