Domeny CentralNic

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny CentralNic


Spis treści

CentralNic
IDN: Tak
Okres rejestracji: 1 do 10 lat
Kwarantanna: 44 dni
Odnowienie z kwarantanny: Tak
Odnowienie domeny: w dniu wygaśnięcia
System rejestracji: w czasie rzeczywistym
WHOIS: WHOIS
Aktualizacja WHOIS: na bieżąco
Rejestr: Rejestr
Rozwiązywanie sporów: Spory


Informacja o domenie

Domeny oferowane prez CentralNic to domeny drugiego poziomu, które moga być alternatywą dla domen narodowych, szczególnie takich, których rejestracja obwarowana jest szczególnymi warunkami.

Oferowane domeny: .ar.com, .br.com, .cn.com, .eu.com, .gb.com, .gb.net, .uk.com, .uk.net, .us.com, .uy.com, .hu.com, .no.com, .qc.com, .ru.com, .sa.com .se.com, .se.net, .za.com, .de.com, .jpn.com, .ae.org, .kr.com

Możliwość rejestracji

Domeny są dostępne dla wszystkich

Zasady

Rejestrując domeny należy przestrzegać następujących zasad:

  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków

Rejestracja

Rejestracja domen następuje tylko za pośrednictwem naszej strony domeny CentralNic

Domeny rejestrowane są na okres od 1 roku do 10 lat. Domeny rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" i nie ma możliwości zarezerwowania sobie określonej nazwy.

Ograniczenia

Brak

Wsparcie IDN

Domeny mogą być rejestrowane jako domeny IDN

Zmiana właściciela

Cesja - zmiana właściciela jest możliwa w panelu administracyjnym domeny. Nie ma żadnych dodatkowych warunków przy zmianie właściciela. Po wykonaniu zmiany w panelu prosimy o przesłanie do nas na ten temat informacji.

Odnowienie

Odnowić domenę można na okres od 1 roku do 9 lat. Odnowienie może zostać wykonane w każdej chwili.

Transfer

Transfer - przeniesienie zarządzania domeną jest operacją płatną. Wnoszona opłata jest opłatą za odnowienie domeny na okres 1 roku licząc od daty wygaśnięcia aktualnej rejestracji.

Przeniesienie - transfer do nas należy rozpocząć od wpisania nazwy przenoszonej domeny na stronie Transfer

Przenosić domenę może tylko jej właściciel. Przed rozpoczęciem procesu transferu prosimy upewnić się, że Państwa dane są wpisane w Administrative Contact. Następnie należy upewnić się że adres email w Administrative Contact jest poprawny, domena nie jest zablokowana, a dane w WHOIS są widoczne. Do wykonania transferu niezbędny jest kod autoryzacyjny, który należy uzyskać u aktualnego rejestratora.