IDN

Z Domeny internetowe - wiki

Domeny IDN


IDN - (Internationalized Domain Name) nazwy domen zawierające m.in. narodowe znaki diakrytyczne (np. używane w języku polskim ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

Dzięki możliwości rejestrowania domen np. z polskimi znakami można posługiwać się oryginalnym brzmieniem nazwy. Rejestracja i używanie domen IDN opiera się na istnieniu dwóch form domeny: nazwy zewnętrznej (widocznej w przeglądarce np. święta.pl) ze znakami diakrytycznymi oraz nazwy technicznej umożliwiającej wpis nazwy domeny na serwerach DNS. Nazwa domeny IDN (techniczna) składa więc się z alfabetu łacińskiego i rozpoczyna się prefixem "xn--".

Aktualnie wszystkie nowe przeglądarki internetowe obsługują domeny IDN. Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twoja przeglądarka obsługuje domeny IDN, przejdź na stronę http://ąćęłńóśźż.pl