Kwarantanna

Z Domeny internetowe - wiki

Kwarantanna domen


Każda domena rejestrowana jest na określony okres czasu. W okresie w którym domena jest zarejestrowana, jest widoczna w sieci, w domenie można zakładać konta pocztowe itp.

Domeny rejestrowane są na różne okresy, od 1 roku do 10 lat. Aby domena działała nieprzerwanie musi zostać odnowiona. Odnowienie domeny musi nastąpić w okresie w którym domena jest czynna. Każdy rejestr domen ma swoje własne warunki dotyczące domen które nie zostaną odnowione. Niektóre domeny działają jeszcze przez pewien okres i można je odnowić na tych samych warunkach jakie obowiązują w okresie kiedy domena jest czynna.

Jednak większość domen, w momencie w którym następuje wygaśnięcie rejestracji, a domena nie zostanie wcześniej odnowiona, jest przez rejestr blokowana - jest już niewidoczna w sieci, nie działa poczta w tej domenie. Jeżeli domena przechodzi do tzw. kwarantanny to odnowienie takiej domeny wymaga wniesienie opłaty czasami wielokrotnie przewyższającej opłatę za odnowienie w terminie. Okres kwarantanny jest różny, np w domenach polskich .pl wynosi 14 dni, w domenach .eu 40 dni.

Istnieją także domeny w których rejestr nie stosuje żadnego okresu kwarantanny i domena w momencie wygaśnięcia zostaje natychmiast skierowana do powtórnej rejestracji.

Jeżeli więc chcemy, aby nasza domena działała cały czas poprawnie należy odnowić domenę jeszcze w okresie kiedy domena jest zarejestrowana.