WHOIS

Z Domeny internetowe - wiki

Bazy WHOIS


WHOIS to ogólnodostępne bazy danych o domenach i ich abonentach.

Każdy rejestr domen posiada własne zasady publikacji danych w WHOIS. Rejestrując domenę, bez względu na to jaka to jest domena, osoba rejestrująca akceptuje warunki rejestracji ustanowione przez rejestr, m.in. upoważnia rejestr do opublikowania danych w bazie WHOIS.

Informacje, kto jest właścicielem domeny, są publikowane po to, aby zapewnić należyte poszanowanie praw użytkowników Internetu, właścicieli znaków towarowych, praw autorskich i innych dóbr prawnie chronionych. Dlatego też każda osoba lub firma rejestrująca domenę ma obowiązek podawania prawdziwych i aktualnych danych o właścicielu domeny, a każda zmiana danych powinna być natychmiast aktualizowana. Jeżeli rejestr wykryje, lub otrzyma informacje od osób trzecich, że dane w bazie WHOIS są nieprawdziwe lub niaktualne, informuje o tym fakcie właściciela domeny. Jeśli abonent domeny nie zaktualizuje danych lub nie przedstawi informacji, że podane dane są prawdziwe, rejestr może usunąć domenę.